wakacje kredytowe 2022

Wakacje kredytowe 2022 – praktyczny poradnik odroczenia rat kredytu złotówkowego

Wprowadzona instytucja tzw. wakacji kredytowych 2022 wiąże się z ograniczeniami. Dotyczą one zarówno co do osoby, jak i co do zawartej umowy oraz celu wykorzystania zakupionej nieruchomości. W dniu 14 lipca 2022 roku w Dzienniku Urzędowym opublikowano ustawa z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Ustawa ta wchodzi w życie w dniu 29 lipca 2022 roku.

Kto może skorzystać z  tzw. wakacji kredytowych 2022?

Możliwość skorzystania z wakacji kredytowych 2022 przysługuje jedynie osobie fizycznej, która zaciągnęła kredyt na nieruchomość. Kredyt ten musi być kredytem złotówkowym. Rząd najwyraźniej doszedł do wniosku, iż osoby, które zaciągnęły kredyt w walucie mogą wnieść sprawę do sądu i żądać zabezpieczenia roszenia poprzez wstrzymanie wykonania rat, o czym szerzej tutaj.

Nieruchomość, na którą zaciągnięto kredyt, musi być wykorzystywana na cele własne mieszkaniowe. Osoby wynajmujące taką nieruchomość nie mogą skorzystać z ten instytucji. Co moim odczuciu narusza to zasadę równego traktowania. Obecnie istniejąca sytuacja gospodarcza oraz [galopująca??] inflacja doprowadziły do sytuacji, iż niejedna rodzina lub osoba, która w poprzednich latach zakupiła mieszkanie zmuszona została do jego wynajmu celem zapewnienia sobie środków na życie oraz spłatę kredytu. Podwyżka stóp procentowych skutkuje znaczącym wzrostem rat kredytu, co skutkuje obniżeniem możliwości jego spłaty. Implikuje to konieczność skorzystania z tzw. uprzejmości rodziny i zamieszanie wspólnie z rodzicami lub innymi krewnymi. W takiej sytuacji nieruchomość nie jest wykorzystywana na tzw. własne cele mieszkaniowe.

Kiedy można skorzystać z odroczenia rat?

Wniosek można składać już od 29 lipca 2022 roku. Odroczeniu może podlegać aż 8 pełnych rat kredytu. Po dwie pełne raty od dnia 1 sierpnia 2022 roku, 1 października 2022 r. oraz 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy: „Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi w okresie:

1) od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

2) od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

3) od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.”.

Jak skorzystać z instytucji wakacji kredytowych 2022?

W celu skorzystania z tzw. wakacji kredytowych 2022 powinieneś złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami wymaganymi przez Bank. Wniosek ten składa się w placówce bankowej lub w bankowości internetowej – przed 1 sierpnia 2022 roku. Niektóre banki wymagają, abyś do każdej raty złożył osobny wniosek. Warto o to zadbać by nie utracić prawa do skorzystania z odroczenia z żadnej z rat. Każdy kredytobiorca musi podpisać wniosek lub udzielić pełnomocnictwa współkredytobiorcy.

Kiedy nie można skorzystać z odroczenia rat?

Instytucja wakacji kredytowych dotyczy tylko i wyłącznie jednego kredytu, zaciągniętego i wykorzystywanego na własne cele mieszkaniowe, w walucie złotych polskich. Oznacza to, iż w przypadku wynajmowanie mieszkania nie można skorzystać odroczenia rat na podstawie powołanej we wstępie ustawy.

Jaki jest wpływ tej instytucji na zaciągnięty kredyt?

Korzyści wynikające z tzw. wakacji kredytowych są ogromne. Odroczyć można aż 8 rat. Na czas trwania wakacji kredytu rata nie jest wymagalna. Bank nie może naliczyć dodatkowych odsetek. W czasie trwania okresu odroczenia rat można dokonać nadpłaty salda kredytu, bez odsetek, co skutkuje zmniejszeniem salda zadłużenia i tym samym obniżeniem wysokości odsetek. Powyższe skutkuje oszczędnością na odsetkach od kredytu a tym samym zmniejszenia faktycznego kosztu zaciągniętego kredytu.

Co warto wiedzieć w przypadku tzw. wakacji kredytowych 2022?

Warto zauważyć, iż zobowiązania dodatkowe takie jak np. ubezpieczenie nieruchomości, które są płatne obok rat kredytu nie ulegają zawieszeniu- musisz je w dalszym ciągu spłacać. Odroczone raty dołącza się na końcu okresu kredytowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *